مجموعه آزمایشگاه‌ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز کرمان

1367

آنالیز عنصری و آنالیز کامل نمونه های معدنی

زهرا احمدی کوهبنانی

نسیبه سیدی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کرمانکرمان

  کرمان-میدان امام حسین ابتدای بلوار باستانی پاریزی-سازمان زمین شناسی مرکز کرمان

  034-33126312 034-33128652

  labgsi.kr@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کرمان
  استاندارد ها