طیف سنج مرئی فرابنفش

تاریخ بروز رسانی : 1398/11/30

شماره تماس آزمایشگاه :034-33126312
عنوان دستگاه :Ultraviolet Visible Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سیلیس،الومینیم،فسفر،تیتان،اهن،منگنز درصد خوب

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انالیز عنصری توسط آزمايشگاه 450000
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نسیبه سیدی كارشناس 034-33126312