کوره الکتریکی

تاریخ بروز رسانی : 1398/12/05

شماره تماس آزمایشگاه :034-33126312
عنوان دستگاه :Electric Furnace 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
L.O.I ,SO3 درصد بالا

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری افت حرارتی توسط آزمايشگاه 300000
اندازه گیری سولفات توسط آزمايشگاه 450000
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نسیبه سیدی كارشناس 034-33126312