• تعداد كل تجهيزات : 5193
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1486
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 3657
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 281
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 78
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 199
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 352

هشتمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو برگزار شد هشتمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو با هدف شناسایی استعدادهای برتر دانش‌آموزی، کمک به پایدارسازی جریان تربیت نیروی انسانی در زمینه فناوری نانو و کمک به پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در آموزش پایه نانو، فروردین‌ماه به‌طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد. ادامه مطلب ...