دستورالعمل‌های شبکه

1- دستورالعمل فعالیت در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

هر آزمایشگاه برای عضو شدن در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، متعهد می‌شود طبق دستورالعمل فعالیت در شبکه، عمل نماید. در این صورت، شبکه نیز حمایت‌های خود را طبق دستورالعمل حمایتی که به‌صورت سالانه مصوب و ابلاغ می‌شود، به این آزمایشگاه‌ها ارایه می‌کند.

 

دریافت فایل: آخرین ویرایش دستورالعمل فعالیت آزمایشگاه‌ها در شبکه

 

 

2- دستورالعمل‌ عضویت در شبکه

 

برای عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو لازم است ابتدا آزمایشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی عضو شود.

برای عضویت به صفحه عضویت آزمایشگاه در شبکه آزمایشگاهی مراجعه شود.

 

 

3- منشور اخلاق حرفه‌ای شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

 

منشور اخلاق حرفه‌ای آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، اصولی را بیان می‌کند که ضامن دستیابی به رضایت مشتریان و خدمات‌رسانی مطلوب است. این اصول، مواردی همچون مشتری‌مداری، رعایت استانداردهای بین‌المللی کیفی و زیست‌محیطی، افزایش همکاری‌های شبکه‌ای و هم‌افزایی دانش در شبکه را شامل می‌شود.

 

دریافت فایل: منشور اخلاق حرفه‌ای شبکه

 


4- دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه

 

شبکه آزمایشگاهی، به‌صورت سالانه، عملکرد آزمایشگاه‌های عضو را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این ارزیابی که براساس گزارش عملکرد ارسالی ازطرف آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود، میزان فعالیت آزمایشگاه، میزان رضایت مشتریان از آزمایشگاه (میزان مشتری‌مداری) و میزان همکاری‌های شبکه‌ای آزمایشگاه طی یک سال، به‌ صورت دقیق بررسی می‌شود. پس از محاسبه امتیازها، آزمایشگاه‌ها براساس امتیاز کسب شده، رتبه‌بندی می‌شوند و شبکه، حمایت‌های خود را براساس این رتبه‌بندی توزیع می‌نماید.

با توجه به یکپارچه شدن آزمایشگاه های کشور در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها بر اساس دستور العمل ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی انجام می شود.

با توجه به این که برای پیش‌برد سیاست‌های شبکه، در هر سال، امتیاز بعضی از شاخص‌های ارزیابی تغییر داده می‌شوند تا آزمایشگاه‌ها تشویق شوند به آن مورد اهمیت بیشتری داده، به آن سمت هدایت شوند، این آیین‌نامه هر سال ویرایش شده، نسخه جدید آن در اختیار آزمایشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

برای مشاهده و دریافت آخرین نسخه دستور العمل ارزیابی آزمایشگاه ها به صفحه دستور العمل های شبکه آزمایشگاهی مراجعه شود.