دستورالعمل‌های شبکه

1- دستورالعمل فعالیت در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

هر آزمایشگاه برای عضو شدن در شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، متعهد می‌شود طبق دستورالعمل فعالیت در شبکه، عمل نماید. در این صورت، شبکه نیز حمایت‌های خود را طبق دستورالعمل حمایتی که به‌صورت سالانه مصوب و ابلاغ می‌شود، به این آزمایشگاه‌ها ارایه می‌کند.

دریافت فایل: آخرین ویرایش دستورالعمل فعالیت آزمایشگاه‌ها در شبکه

 

2- دستورالعمل‌ عضویت در شبکه

آزمایشگاه‌های علاقمند می‌توانند پس از تکمیل فرم اطلاعات آزمایشگاه‌ها، آن را به همراه تصویر نامه رسمی درخواست عضویت (خطاب به مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو) از طریق پست الکترونیکی برای شبکه ارسال نمایند تا پس از بررسی در صورت دارا بودن شرایط لازم و قبول تعهدات، به‌عنوان عضو آزمایشی در شبکه پذیرفته شوند. دوره عضویت آزمایشی 6 ماه است و پس از آن عملکرد آزمایشگاه در این دوره ارزیابی می‌شود و در صورت کسب امتیاز لازم، عضویت آن در شبکه قطعی خواهد شد.

دریافت فایل: فرم اطلاعات آزمایشگاه

دریافت فایل: دستورالعمل عضویت آزمایشگاه‌ها در شبکه

 

3- منشور اخلاق حرفه‌ای شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

منشور اخلاق حرفه‌ای آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، اصولی را بیان می‌کند که ضامن دستیابی به رضایت مشتریان و خدمات‌رسانی مطلوب است. این اصول، مواردی همچون مشتری‌مداری، رعایت استانداردهای بین‌المللی کیفی و زیست‌محیطی، افزایش همکاری‌های شبکه‌ای و هم‌افزایی دانش در شبکه را شامل می‌شود.

دریافت فایل: منشور اخلاق حرفه‌ای شبکه


4- دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، به‌صورت سالانه، عملکرد آزمایشگاه‌های عضو را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در این ارزیابی که براساس گزارش عملکرد ارسالی ازطرف آزمایشگاه‌ها انجام می‌شود، میزان فعالیت آزمایشگاه، میزان رضایت مشتریان از آزمایشگاه (میزان مشتری‌مداری) و میزان همکاری‌های شبکه‌ای آزمایشگاه طی یک سال، به‌ صورت دقیق بررسی می‌شود. پس از محاسبه امتیازها، آزمایشگاه‌ها براساس امتیاز کسب شده، رتبه‌بندی می‌شوند و شبکه، حمایت‌های خود را براساس این رتبه‌بندی توزیع می‌نماید.

با توجه به این که برای پیش‌برد سیاست‌های شبکه، در هر سال، امتیاز بعضی از شاخص‌های ارزیابی تغییر داده می‌شوند تا آزمایشگاه‌ها تشویق شوند به آن مورد اهمیت بیشتری داده، به آن سمت هدایت شوند، این آیین‌نامه هر سال ویرایش شده، نسخه جدید آن در اختیار آزمایشگاه‌ها قرار می‌گیرد.

دریافت فایل: آخرین ویرایش دستورالعمل ارزیابی آزمایشگاه‌ها

دریافت فایل: فرم گزارش کارکرد آزمایشگاه