طیف سنج جذب اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1398/11/30

شماره تماس آزمایشگاه :034-33126312
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مس،سرب،روی،منگنز،اهن،نیکل،کروم،کادمیم،کبالت درصد خوب

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انالیز عنصری توسط آزمايشگاه 450000
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نسیبه سیدی كارشناس 034-33126312