آزمایشگاه

شرکت ها شرکت مهندسین مشاور آروین ساتن

1386

نساجی و پوشاک. چرم و پایپوش

علی سمیعی

آزاده جوادی

معرفی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  بزرگراه فتح،خیابان خلیج فارس،کوچه توحید،ساختمان مهدی،طبقه دوم، واحد ۵ آروین ساتن

  ۰۲۱۶۶۲۶۷۸۸۳ 66253466-021

  arvinsatanco@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها