ترازوی سنجش رطوبت

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي
شماره تماس آزمایشگاه :۰۲۱۶۶۲۶۷۸۸۳
عنوان دستگاه :Moisture Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان رطوبت هوا و دما ------ 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری رطوبت و دما توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 17:00
یکشنبه 9:00 17:00
دوشنبه 9:00 17:00
سه شنبه 9:00 17:00
چهارشنبه 9:00 17:00
پنجشنبه 9:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي