دستگاه آزمون کشش

تاریخ بروز رسانی : 1396/07/11

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :۰۲۱۶۶۲۶۷۸۸۳
عنوان دستگاه :Tensile Testing
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
استحکام N 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری استحکام توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 17:00
یکشنبه 9:00 17:00
دوشنبه 9:00 17:00
سه شنبه 9:00 17:00
چهارشنبه 9:00 17:00
پنجشنبه 9:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي