مجموعه آزمایشگاه ها

دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور یزد پژوهشکده پوشش های نانو ساختار

1387

ساخت و شناسایی، طراحی و شبیه سازی و زیست فناوری

علی کاظم پور

ژینوس انصاری

معرفی

پژوهشکده پوشش‌های نانو ساختار پیام نور استان یزد اولین پژوهشکده دانشگاه پیام نور کشور می‌باشد که در زمینه فناوری نانو فعالیت دارد. این پژوهشکده دارای آزمایشگاه‌های نانوبیوتکنولوژی و نانومواد بوده و همچنین مجهز به کامپیوتر محاسباتی است که با قابلیت استفاده از پردازش موازی 48 هسته¬ امکان انجام شبیه¬سازی¬های کلاسیکی، کوانتومی و دینامیکی و غیره را دارا است. این مرکز با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته و کادری متخصص در زمینه فناوری نانو آمادگی ارائه خدمات تخصصی به همه اعضای عضو شبکه آزمایشگاهی نانو و همچنین کلیه همکاران مستقر در مراکز تحقیقاتی کشور را دارا می‌باشد.

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  یزدیزد

  یزد- شاهدیه، بلوار امام خمینی(ره) جنب پارک لاله، پژوهشکده پوشش های نانوساختار. کد پستی 74559-89431

  03535216134-03535218156 035- 35216135

  http://nanoyazd.pnu.ac.ir

  nano@yazdpnu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان یزد
  استاندارد ها