الکتروفورز 

تاریخ بروز رسانی : 1401/12/27

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :سایر
شماره تماس آزمایشگاه :03535216134-03535218156
عنوان دستگاه :Electrophoresis 
زمینه های کاربردی :ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ژن شدت (Count/sec) بسیار بالا

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جداسازی باند DNA توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 17:00
یکشنبه 8:00 17:00
دوشنبه 8:00 17:00
سه شنبه 8:00 17:00
چهارشنبه 8:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محبوبه میرحسینی استاديار 03535216134-03535218156