دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

تاریخ بروز رسانی : 1401/12/27

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , ساختار , اندازه , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :03535216134-03535218156
عنوان دستگاه :Potentiostat & Galvanostat
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پوشش های مختلف و ایجاد پوشش مختلف Amper بسیار بالا

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ایجاد پوشش های نانو و نانوکامپوزیتها. توسط آزمايشگاه
بررسی فعالیت نانو سنسورهای مختلف. توسط آزمايشگاه
بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی نانوساختارهای مختلف در پیل های سوختی، پیل های سوختی میکروبی. توسط آزمايشگاه
بررسی بازدارنده ها و مطالعات خوردگی پوشش های مختلف. توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سیده فاطمه بنی فاطمه استاديار 03535216134-03535218156