دستگاه میکروسکوپ تونل زنی روبشی

تاریخ بروز رسانی : 1401/12/27

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :03535216134-03535218156
عنوان دستگاه :Scanning Tunneling Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:Sample size Max. 10 mm diameter Maximum Scan range: 500 nm Maximum Z-r

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بررسی ساختار اتمی فلز nm nm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تهیه تصاویر توپوگرافی دو بعدی و سه بعدی سطح توسط آزمايشگاه
تعیین خواص الکتریکی مواد، مشاهده نقایص سطح و تعیین اندازه و آرایش مولکولی مواد توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00
یکشنبه 8:00 15:00
دوشنبه 8:00 15:00
سه شنبه 8:00 15:00
چهارشنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : ساير

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی کاظم پور استاديار 03535216134-03535218156