دستگاه کندوپاش مغناطیسی به روش جریان مستقیم 

تاریخ بروز رسانی : 1401/12/27

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :سایر
شماره تماس آزمایشگاه :03535216134-03535218156
عنوان دستگاه :DC Magnetron Sputter Coater
زمینه های کاربردی :ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پوشش دهی فلزات بویژه طلا آنگستروم 10

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
پوشش دهی طلا توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 17:00
یکشنبه 8:00 17:00
دوشنبه 8:00 17:00
سه شنبه 8:00 17:00
چهارشنبه 8:00 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محبوبه میرحسینی استاديار 03535216134-03535218156