آزمایشگاه

شرکت ها شرکت آصال

1365

آموزش ، تست ، تنظیم ، تعمیر ، کالیبراسیون و تامین تجهیزات ابزار دقیق آزمایشگاهی و پژوهشی برای کمیت های جرم ، دما ، رطوبت ، ابعاد ، شیمی ، حجم ، فشار ، گشتاور ، دور ، زمان ، سختی فلزات و پلاستیک ها ، صوت و آکوستیک ، نیرو و کلیه پارامترهای الکتریکی و الکترونیکی

علینقی نوریانی

محمد رحمانی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانشهر قدس

  شهر قدس ، بلوار کلهر ، پلاک196 ، آزمایشگاه کالیبراسیون آصال

  تهران ، کیلومتر 20جاده قدیم ، شهر قدس ، بلوار کلهر ، پلاک196 ، آزمایشگاه کالیبراسیون آصال

  46840444-021 46840445-021

  Asaltest.ir

  mohanyw@gmail.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها