اتاقک آزمون دما و رطوبت

تاریخ بروز رسانی : 1397/07/18

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
سازمان مربوطه :شرکت ها شرکت آصال
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :46840444-021
عنوان دستگاه :Temperature and Humidity Test Chamber
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آزمون دما و رطوبت درجه سانتیگراد 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آزمون دما و رطوبت توسط آزمايشگاه 1000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8 17
یکشنبه 8 17
تجهیزات جانبی این دستگاه : آزمون دما و رطوبت
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
بهاء الدین سراج تكنسين 46840444-021