دستگاه سختی سنج

تاریخ بروز رسانی : 1397/07/26

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
سازمان مربوطه :شرکت ها شرکت آصال
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :46840444-021
عنوان دستگاه :Hardness Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سختی فلزات ------ 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
انداره گیری سختی توسط آزمايشگاه 1000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8 17
یکشنبه 8 17
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منصور رضائی چیانه تكنسين 46840444-021