اتاقک شوک حرارتی

تاریخ بروز رسانی : 1397/07/18

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
سازمان مربوطه :شرکت ها شرکت آصال
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :46840444-021
عنوان دستگاه :Thermal Shock Chamber
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شوک حرارتی درجه سانتیگراد 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
شوک حرارتی توسط آزمايشگاه 1000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8 17
تجهیزات جانبی این دستگاه : شوک حرارتی
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
کبری سلطانی بیات تكنسين 46840444-021