مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک

1389

-آنالیز کود -آنالیز باقیمانده سموم -آنالیز آرایشی و بهداشتی -تعیین ماهیت مواد پلیمری ،آلی و معدنی -آنالیز آب و خاک -آنالیز فلزات سنگین -آنالیز مواد غذایی

معصومه آجورلو

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  بندرعباس،شهرک صنعتی شماره1،انتهای خیابان اصلی،روبه روی روغن حیات،پلاکN8

  076-32560271 076-32560070

  info@afroozshimi.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها