مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک

1389

-آنالیز کود -آنالیز باقیمانده سموم -آنالیز آرایشی و بهداشتی -تعیین ماهیت مواد پلیمری ،آلی و معدنی -آنالیز آب و خاک -آنالیز فلزات سنگین -آنالیز مواد غذایی آزمون های میکروبیولوژی

معصومه آجورلو

صبا صحراییان جهرمی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  بندرعباس، شهرک صنعتی شماره1، انتهای خیابان اصلی، روبه روی روغن حیات، پلاکN8

  076-32560271 076-32560070

  info@afroozshimi.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها