کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1397/09/19

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :076-32560271
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آلاینده های روغن ppm-ppb 1
آنتی اکسیدان ها ppm-ppb 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری آلاینده ها در روغن های خوراکی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه 8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فرشته پناهی كارشناس 076-32560271
منصوره رضایی پور كارشناس 076-32560271
سکینه خورشیدی كارشناس 076-32560271
مسلم اولادشنبه كارشناس 076-32560271
زهرا سلیمانی احمدی كارشناس 076-32560271
پروانه نجفی كارشناس 076-32560271
زهرا رهروان کارشناس ارشد 076-32560271