اتوکلاو

تاریخ بروز رسانی : 1399/08/28

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :076-32560271
عنوان دستگاه :Autoclave
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد -
فشار پاسكال -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اتوکلاو کردن نمونه توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنجشنبه 7 13
7 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منصوره رضایی پور كارشناس 076-32560271
فرشته پناهی كارشناس 076-32560271
پروانه نجفی كارشناس 076-32560271
زهرا سلیمانی احمدی كارشناس 076-32560271
زهرا رهروان کارشناس ارشد 076-32560271
مهسا بهزادی کارشناس ارشد 076-32560271
فرخنده محمدی کارشناس ارشد 076-32560271