نورسنج شعله‌ای 

تاریخ بروز رسانی : 1397/09/19

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :076-32560271
عنوان دستگاه :Flame Photometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری مقدار پتاسیم ،سدیم ولیتیم توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 15:00
یکشنبه 7:30 15:00
دوشنبه 7:30 15:00
سه شنبه 7:30 15:00
چهارشنبه 7:30 15:00
پنجشنبه 7:30 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
منصوره رضایی پور كارشناس 076-32560271
زهرا سلیمانی احمدی كارشناس 076-32560271
پروانه نجفی كارشناس 076-32560271