مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت سینا آزمای بندر

1393

آزمایشگاه مکانیک و فلزشناسی ، آزمایشگاه برق و اپتیک

حیدر خوشدل نیت

پوریا بایسته

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  بندرعباس،شهرک صنعتی شماره1،انتهای خیابان اصلی،روبه روی روغن حیات،پلاکN8

  076-32560271 076-32560271

  www.sinaazma.com

  info@sinaazma.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها

   اعتبارنامه 17020