آزمایشگاه

شرکت ها شرکت تحقیقاتی علوم حیاتی فاروق

1386

سم شناسی مواد غذایی

محمد حسین شجاعی علی آبادی

مهدی آهوران

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، میدان توحید، خیابان نیایش شرقی (بین خوش و رودکی شمالی)، پلاک 81

  021-66593999 021-66593996

  farooghlab@gmail.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها