کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :021-66593999
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت ppm-ppb 0.3 ppb

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:00 16:00
یکشنبه 7:00 16:00
دوشنبه 7:00 16:00
سه شنبه 7:00 16:00
چهارشنبه 7:00 16:00
پنجشنبه 7:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
یحیی یادگاری كارشناس 021-66593999
رضا نوروزی تكنسين 021-66593999
محمد حسین شجاعی علی آبادی استاد 021-66593999