آزمایشگاه آنالیز مواد نفتی – روغن های صنعتی و پلیمر

شرکت ها شرکت پویا شیمی بندرعباس

1386

فراورده های نفتی پلیمرها آب و پساب سنگ ها و کانی ها

امیدعلی پورعلیمردان

رقیه عالی زاده ایسینی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  هرمزگان، بندرعباس، خیابان شهید غفاری جنوبی ،کوچه 6 پلاک 10

  076-33344444 021-89788391

  www.poiac.com

  info@poiac.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها