کروماتوگراف گازی

تاریخ بروز رسانی : 1396/11/26

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :076-33344444
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری غلظت توسط آزمايشگاه
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نفیسه جهانداری 076-33344444
عطاالله رنجبر فردویی 076-33344444
شیما جهانداری 076-33344444
فرزانه رحیمی زاده 076-33344444
رقیه عالی زاده ایسینی کارشناس ارشد 076-33344444