مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت پتروکیمیاگران هرمزگان

1397

مواد و فرآورده های نفتی قیر و مواد قیری

سودابه محمودی چه چکری

سودابه محمودی چه چکری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  هرمزگانبندر عباس

  هرمزگان، بندرعباس، بلوار شهدای محراب، چهارراه بیست و دو بهمن، نبش کوچه کوثر 11.

  33467269-076

  pkh.co@yahoo.com

  آزمایشگاه های استان هرمزگان
  استاندارد ها