مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت کیفیت آیسان پارسیان

1399

خودرو- مکانیک

عباس منصوریان

عباس منصوریان

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  سمنانسمنان

  سمنان، شهرک صنعتی شرق، ساختمان کسب و کار واحد 211

  سمنان، کیلومتر 7 جاده دامغان، رو به روی شهرک صنعتی سمنان تهران، خیابان سهرودی، خیابان خرمشهر، بعد از پمپ بنزین، پلاک 88، طبقه 5.

  33652556-023

  semnan.dep@aysanparsian.com

  آزمایشگاه های استان سمنان
  استاندارد ها