دستگاه آزمون خواص مکانیکی عمومی

تاریخ بروز رسانی : 1401/06/09

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي
شماره تماس آزمایشگاه :86044289-021
عنوان دستگاه :Universal Testing Machine
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین استحکام اجسام در مقابل فشار و کشش توسط آزمايشگاه 2200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
میثم حسین تبار کریمی كارشناس 86044289-021