دستگاه آزمون خمش ماندرل مخروطی

تاریخ بروز رسانی : 1401/06/09

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي
شماره تماس آزمایشگاه :86044289-021
عنوان دستگاه :Conical Mandrel Bending Tester
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رنگ ها و پوشش میلیمتر 1mm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مقاومت فیلم رنگ در برابر خمش توسط آزمايشگاه 3000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
لیدا کیا كارشناس 86044289-021