دستگاه ضخامت سنج

تاریخ بروز رسانی : 1401/06/09

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :86044289-021
عنوان دستگاه :Thickness Gauge 
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رنگ ها و پوشش های آلی µm 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ضخامت سنجی توسط آزمايشگاه 4500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
7:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
لیدا کیا كارشناس 86044289-021