آزمایشگاه فرآوری مواد پیشرفته

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1394

مهندسی مواد، سرامیک، بیو مواد، شیمی، فیزیک

مصطفی میلانی

امیررضا نقاش زاده

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  اصفهاناصفهان

  اصفهان، میدان استقلال، بالاتر از دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مجتمع تجاری سازی نوآوری، سوله شماره 1

  03133931203

  mat.isf.1394@gmail.com

  آزمایشگاه های استان اصفهان
  استاندارد ها