دستگاه اندازه گیری گرانروی

تاریخ بروز رسانی : 1399/02/17

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03133931203
عنوان دستگاه :Viscometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ویسکوزیته cP 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازهگیری مقاومت سیال در برابر حرکت دورانی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 17
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
امیررضا نقاش زاده کارشناس ارشد 03133931203