موضوع مقاله : تجهیزات

عنوان مقاله : معرفی آشکارساز الکترون های ثانویه در خلاء پایین در میکروسکوپ های الکترونی روبشی

معرفی آشکارساز الکترون های ثانویه در خلاء پایین در میکروسکوپ های الکترونی روبشی

تاریخ : 1398/01/06تعداد بازدید : 7141

محدودیت و مشکلات تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی در خلاء بالا برای برخی از نمونه ها منجر به ساخت میکروسکوپ های الکترونی محیطی و یا تهیه آشکارسازهای مخصوص با شرایط کاری در خلاء پایین شده است. میزان خلاء داخل محفظه در میکروسکوپ های الکترونی با خلاء بالا  تقریبا 10-3  پاسکال است که در این شرایط می توان تصاویر با وضوح مناسبی از نمونه تهیه کرد اما در برخی از نمونه های نارسانا به دلیل تخلخل زیاد علی رغم پوشش دهی با طلا، نویز و تجمع الکترون یا در اصطلاح شارژ الکترونی در هنگام تصویربرداری باعث افت کیفیت تصویر می شود مانند نمونه های هیدروکسی آپاتیت و یا نانوسیلیکای متخلخل. گاهی اوقات پسماندهای آلی، انواع چسب ها و بایندرها مثل روغن، مواد روانساز و دیگر مواد افزودنی ممکن است در خلاء بالا تبخیر شده و تصویر گرفتن از نمونه را دچار مشکل کند. همچنین بعضی از نمونه ها مثل نمونه های زیستی و داربست ها ممکن است در اثر خلاء بالا تغییر شکل بدهند، بنابراین کار روی چنین نمونه هایی نیاز به شرایط خلاء پایین دارد.

 

آشکارساز الکترون ثانویه با شرایط خلاء پایین

 

در این مقاله آشکارساز الکترون ثانویه با شرایط خلاء پایین به نام LVSTD که روی میکروسکوپ الکترونی نصب شده تشریح می شود. با به کارگیری این آشکارساز محدودیت و مشکلات تصویربرداری در خلاء بالا مانند شارژ الکترونی و مشکلات تصویربرداری که بیشتر در نمونه های نارسانا و با تخلخل زیاد در شرایط خلاء بالا با آن مواجه هستیم کاملا برطرف خواهد شد آشکارساز محدودیت و مشکلات تصویربرداری در خلاء بالا مانند شارژ الکترونی و مشکلات تصویربرداری که بیشتر در نمونه های نارسانا و با تخلخل زیاد در شرایط خلاء بالا با آن مواجه هستیم کاملا برطرف خواهد شد و می توان از چنین نمونه هایی تصاویری با کیفیت مناسب تهیه کرد. از طرفی با به کارگیری و کنترل فشار در خلاء کم می توان از آسیب نمونه های حساس به خلاء بالا جلوگیری نمود.

 

این مقاله در شماره 23 «فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران»، پاییز1397 منتشر شده است. 

 

آشکارساز, میکروسکپ الکترونی روبشی SEM, تجهیز, دستگاه, آزمون, آزمایشگاه