موضوع خبر : کارگروه های تخصصی

عنوان خبر : میکروسکوپی نوری میدان نزدیک روبشی؛ سومین کتاب کارگروه تخصصی SPM شبکه آزمایشگاهی منتشر شد

میکروسکوپی نوری میدان نزدیک روبشی

تاریخ : 1398/08/12تعداد بازدید : 13330

کتاب میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی (Scanning Near Field Optical Microscopy – SNOM) به همت اعضای کارگروه تخصصی SPM شبکه آزمایشگاهی منتشر شد. این کتاب بعد از کتاب میکروسکوپی تونل‌زنی روبشی و کاربرد آن در محیط الکتروشیمیایی (1390) و کتاب میکروسکوپی نیروی اتمی (1393)، سومین کتاب در حوزه تخصصی SPM است.

 

کتاب میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی (Scanning Near Field Optical Microscopy – SNOM) کتاب SNOM به عنوان یکی از دستاوردهای کارگروه تخصصی SPM شبکه آزمایشگاهی، با هدف آشنایی با روش میکروسکوپی نوری میدان نزدیک روبشی و کاربرد آن در علوم مختلف، همراهی با پژوهشگران برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه جریان دانش در این حوزه به رشته تحریر درآمده است.

 

کتاب «میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی» توسط انتشارات کمال اندیشه و حمایت شبکه آزمایشگاهی به چاپ رسیده است.

 

 

میکروسکوپ میدان نزدیک روبشی یکی از اعضای خانواده میکروسکوپ‌های پروبی روبشی است که به کمک آن می‌توان مواد نانوساختار را با استفاده از خواص امواج میرا مورد بررسی و مطالعه قرار داد. در این میکروسکوپ، محدودیت تفرق میدان دور از طریق قراردادن یک آشکارساز در فاصله کم‌تر از طول موج نور تابشی نسبت به سطح، برطرف و بررسی سطح نمونه با توان تفکیک بالا انجام می‌شود. به طوری که توان تفکیک تصویر به جای وابستگی به طول موج نور تابشی، به اندازه دریچه آشکارساز مربوط می‌شود.

 

کارگروه های تخصصی دستگاهی به عنوان کانون های متخصصین و کارشناسان تجهیزات آزمایشگاهی در شبکه آزمایشگاهی تشکیل شده و فعالیت می‌کنند. شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی نیز به منظور تشویق آزمایشگاه ها به انتشار تجربیات و ایجاد جریان دانش بین آنها، از فعالیت های کارگروه های تخصصی مانند برگزاری دوره های آموزشی، انتشار مقاله و کتاب تخصصی دستگاهی، برگزاری بازدیدها و نشست های دوره ای و غیره، حمایت می‌کند.

 

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجهیزات آزمایشگاهی و آشنایی با قابلیت ها و توانمندی های دستگاه های مختلف، «فصلنامه دانش آزمایشگاهی» را مطالعه کنند. در این فصلنامه، مقالات متنوعی توسط اعضای کارگروه های تخصصی شبکه آزمایشگاهی منتشر می‌شود.

 

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی