مجموعه آزمایشگاه ها

شرکت ها شرکت مهندسین پرکاب خرم آباد

1382

مواد غذایی-آرایشی وبهداشتی_آبو فاضلاب-فرآورده های نفتی

غزاله کوچک زاده

مجتبی آهور

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  لرستانخرم آباد

  خرم آباد مجتمع دانشگاهی کمالوند -پارک علم و فناوری لرستان

  خرم آباد مجتمع دانشگاهی کمالوند -پارک علم و فناوری لرستان

  06633405339 06633405340

  PERKAB@GMAIL.COM

  آزمایشگاه های استان لرستان
  استاندارد ها