دستگاه سنجش نقطه اشتعال بسته

تاریخ بروز رسانی : 1399/11/13

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فیزیکی
شماره تماس آزمایشگاه :06633405339
عنوان دستگاه :Closed Cup Flash Point Tester
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال و آتش گیری تا دمای 135 درجه سانتیگراد به روش بسته
توضیحات:دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال و آتش گیری تا دمای 135 درجه سانتیگراد به روش بسته

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری نقطه اشتعال درجه سانتیگراد 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری نقطه اشتعال توسط آزمايشگاه 1000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 17
تجهیزات جانبی این دستگاه : ترمومتر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مرتضی حسینی فر كارشناس 06633405339
مجتبی آهور کارشناس ارشد 06633405339