دستگاه سنجش نقطه اشتعال باز

تاریخ بروز رسانی : 1399/11/13

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :فیزیکی
شماره تماس آزمایشگاه :06633405339
عنوان دستگاه :Open Cup Flash Point Tester
زمینه های کاربردی :مهندسي
محدودیت های دستگاه :این روش آزمایش برای اندازه گیری دمای نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری تمام فرآورده ها و برش های نفتی و هیدرو کربن که دارای نقطه اشتعال حداقل 79 و حداکثر 380درجه سیلسیوس هستند بکار می رود .
توضیحات:ستاندارد اندازه گیری نقطه اشتعال با دستگاه رو باز کلیولند (Clevland open-cup method) برای اندازه گیری نقطه اشتعال روباز انواع فرآورده های نفتی با نقطه اشتعال باز در محدوده دمایی حداقل ۷۹ و حداکثر ۴۰۰ درجه سانتیگراد، بجز نفت کوره، کاربرد دارد

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نقطه اشتعال درجه سانتیگراد 0.1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اشتعال ترکیبات نفتی توسط آزمايشگاه 1000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 17
تجهیزات جانبی این دستگاه : ترمومتر
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
مرتضی حسینی فر كارشناس 06633405339
مجتبی آهور کارشناس ارشد 06633405339