آزمایشگاه آب و پساب

سازمان ملی استاندارد ایران پژوهشگاه استاندارد پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی گروه پژوهشی فراورده های غذایی، حلال و کشاورزی

شکوفه شارخی رضایی

شکوفه شارخی رضایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  البرز، کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشگاه استاندارد.

  2516-32802130-026 32803870-026

  https://alborz.isiri.gov.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها