آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی و مواد پیشرفته

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

1395

حوزه های مختلف الکتروشیمی: خوردگی، الکتروکاتالیست، ابرخازن، باتری، سنسور

محمد سلیمانی لشکناری

محمد سلیمانی لشکناری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  مازندرانآمل

  مازندران، آمل، خیابان طالقانی، اباذر 35، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل.

  09373712737 011-44153452-(9)

  www.ausmt.ac.ir

  Elec.adv.mat@gmail.com

  آزمایشگاه های استان مازندران
  استاندارد ها