دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات 

تاریخ بروز رسانی : 1400/11/02

خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :09373712737
عنوان دستگاه :Potentiostat & Galvanostat
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جریان Amper میکروآمپر
ولتاژ V میلی ولت

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ولتامتری چرخه ای (CV) توسط آزمايشگاه 600000
ولتامتری خطی (LSV) توسط آزمايشگاه 500000
کرونو آمپرومتری توسط آزمايشگاه 600000
کرونو پتانسیومتری توسط آزمايشگاه 600000
آنالیز خوردگی (تست تافل) توسط آزمايشگاه 750000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
یلدا ذولفقاری كارشناس 09373712737