• تعداد كل تجهيزات : 9491
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2175
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7247
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 420
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 82
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 338
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 677

90 درصد هزینه خدمات آزمایشگاهی نخبگان حمایت می‌شود با مساعدت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اعضای بنیاد ملی نخبگان و فارغ التحصیلان پسادکتری خارج از کشور، از 90 درصد تخفیف خدمات آزمایشگاهی بهره‌مند می‌شوند. ادامه مطلب ...