• تعداد كل تجهيزات : 10612
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 2220
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 8342
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 475
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 82
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 393
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 702

روش های طراحی و ساخت میکروسیالی ارایه می‌شود آزمایشگاه فنون ریزتراشه میزان، روش های طراحی و ساخت میکروسیالی را مهرماه جاری در دوازدهمین جشنواره فناوری نانو ارایه می‌دهد ادامه مطلب ...