آزمایشگاه

شرکت ها شرکت مهندسین مشاور سازه آزما کینو

1395

آزمایشات تخصصی در زمینه بتن و خاک-ژئوتکنیک،حفاری،هیدرومتری،حدود اتربرگ،تطویل و تورق،اسلامپ،دانه بندی،درصد رطوبت،حجم خاک،طرح اختلاط،درصد شن و ماسه،چکش اشمیت،آرماتوریاب،نگهداری بتن 7 روزه،نگهداری بتن 28 روزه،تولید بتن تازه، مقاومت فشاری بتن، مقاومت فشاری خاک تک محوره و سه محوره ،درصد هوای بتن ، ترازوی دیجیتال، دستگاه لس انجلس، بالن لوشالیته، مغزه گیر بتن ،آزمایشات شیمیایی خاک،

فرید اکابر

نجمه مختاری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  اهواز، کیان شهر،خیابان 32 متری، خیابان مریم 1، پلاک 64،طبقه همکف

  09166233929

  sazeazmakeyno@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها

   ISO 9001