آزمایشگاه

شرکت ها شرکت مهندسین مشاور سازه آزما کینو

1395

آزمایشات تخصصی در زمینه بتن و خاک-ژئوتکنیک،حفاری،هیدرومتری،حدود اتربرگ،تطویل و تورق،اسلامپ،دانه بندی،درصد رطوبت،حجم خاک،طرح اختلاط،درصد شن و ماسه،چکش اشمیت،آرماتوریاب،نگهداری بتن 7 روزه،نگهداری بتن 28 روزه،تولید بتن تازه، مقاومت فشاری بتن، مقاومت فشاری خاک تک محوره و سه محوره ،درصد هوای بتن ، ترازوی دیجیتال، دستگاه لس انجلس، بالن لوشالیته، مغزه گیر بتن ،آزمایشات شیمیایی خاک،

حمیدرضا بنیادی

نجمه مختاری

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  خوزستاناهواز

  اهواز، امانیه،خیابان دزشرقی، پلاک 64،طبقه اول واحد 1

  06133338189 02189776603

  sazeazmakeyno@gmail.com

  آزمایشگاه های استان خوزستان
  استاندارد ها

   ISO 9001