دستگاه آزمون مقاومت فشاری

تاریخ بروز رسانی : 1397/11/29

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , فيزيكي , ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :06133338189
عنوان دستگاه :Compressive Strength Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مقاومت بتن MPa مگا

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مقاومت فشاری هر ماده به صورت مقاومت در برابر خرابی تحت بار فشاری را گویند. به خصوص برای بتن، مقاومت فشاری، پارامتر مهمی جهت تعیین عملکرد مواد در طول مدتی که سرویس دهی می کنند، می باشد. بتن را می توان ترکیبی جهت رفع نیازهای مهندسی و خواص با دوام مورد نیاز آنها، معرفی کرد. برخی از دیگر خواص مهندسی بتن سخت، شامل مدول االستیسیته، استحکام کششی، ضرایب خزش، چگالی، ضریب انبساط حرارتی و غیره، می باشند. توسط آزمايشگاه 3280000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 07:00 03:00
یکشنبه 07:00 03:00
دوشنبه 07:00 03:00
سه شنبه 07:00 03:00
چهارشنبه 07:00 03:00
پنجشنبه 07:00 03:00
جمعه 07:00 03:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
نجمه مختاری كارشناس 06133338189
حمیدرضا بنیادی پژوهشيار 06133338189