آزمایشگاه ادویه و افزودنی های فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی

سازمان ملی استاندارد ایران پژوهشگاه استاندارد پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی گروه پژوهشی فراورده های غذایی، حلال و کشاورزی

بنفشه نصیری صحنه

محمد فرجی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  البرز، کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد، اداره کل استاندارد البرز.

  2529 داخلی-32802130-026 32803870-026

  https://alborz.isiri.gov.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها