آزمایشگاه جامع تحقیقات سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج

1397

بیوشمی، ژنتیک، سلولی و مولکولی، آنالیز دستگاهی، میکروبیولوژی

محسن نغماچی

محسن نغماچی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  کهگیلویه و بویراحمدیاسوج

  کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، بلوار شهید مطهری، ستاد مرکزی دانشگاه، معاونت تحقیقات و فناوری.

  کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، خیابان ساحلی، جنب بیمارستان امام سجاد(ع)، پردیس دانشکده پزشکی، آزمایشگاه جامع تحقیقات سلامت.

  074-33336078 074-33336079

  http://centrallab.yums.ac.ir

  naghmachi2013@gmail.com

  آزمایشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد
  استاندارد ها