هود لامینار

تاریخ بروز رسانی : 1400/09/14

خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي
شماره تماس آزمایشگاه :074-33336078
عنوان دستگاه :Laminar Flow Hood
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :فاقد لامپ میکروب کش UV-C
توضیحات:حفاظت از نمونه‌ها و کاربر، تصفیه هوا آزمایشگاه، امکان استفاده از وسایل و موارد بزرگ و با حجم زیاد در آن وجود دارد. هوا به صورت مستقیم به صورت کاربر دستگاه دمیده نمی شود.

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
خدمات هود لامینار جهت کشت سلول توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
08:00 15:00
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
آرش اسفرم دکتری 074-33336078