آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش

دانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده تربیت بدنی پسران صفادشت - امام علی (ع)

1398

فتح الله هاویل

فتح الله هاویل

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسصفاشهر

  تهران، ملارد، صفادشت، خیابان فرهنگسرا، آموزشکده تربیت بدنی پسران صفادشت.

  021-65432579 021-65432579

  https://p-safadasht.tvu.ac.ir

  info-038@tvu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها