آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش

دانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده فنی تربیت بدنی پسران صفادشت (امام علی(ع))

1398

فتح الله هاویل

فتح الله هاویل

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  فارسصفاشهر

  تهران، ملارد، صفادشت، خیابان فرهنگسرا، آموزشکده تربیت بدنی پسران صفادشت.

  021-65432579 021-65432579

  https://p-safadasht.tvu.ac.ir

  info-038@tvu.ac.ir

  آزمایشگاه های استان فارس
  استاندارد ها