دستگاه اندازه گیری ضخامت چین پوستی

تاریخ بروز رسانی : 1400/03/05

شماره تماس آزمایشگاه :021-65432579
عنوان دستگاه :Skinfold Caliper
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
چین پوستی میلیمتر 0/1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری چربی زیر پوست توسط آزمايشگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
8 16
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فتح الله هاویل دکتری 021-65432579